+99412 3103420
İT həllər

İT həllər

İldən-ilə internet insanın həyatında daha böyük yer tutur. Dünya əhakisinin əksəriyyəti interneti əsas informasiya mübadiləsi üsulu kimi istifadə edirlər. Nəticədə gündən-günə dövlət qurumlarının veb-portalların keyfiyyətli və funksional imkanlarına tələbat artır.  Müasir veb-portallar təkcə informasiyanı təqdim etməklə kifayətlənmirlər. Onlar vətəndaş və dövlət qurumları arasında münasibətlərin asanlaşmasına və avtomatlaşdırmasına xidmət edir və bu bürokratik prosedurların əksəriyyəti onlayn rejimə keçməsində öz əksini tapır.